Oplaadpunt voor iedereen
Den Haag & Voorburg
070 7854927

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING 2022

Massagepoint NL b.v. respecteert uw privacy. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen via info@massagepoint.nl.

Wie zijn wij?

We zijn Massagepoint NL  b.v.. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76451240. We hebben 3 vestigingen:

Locatie 1

Laan van Meerdervoort 118 – 2517 BD Den Haag

Locatie 2

Appelstraat 107 – 2564 EC Den Haag

Locatie 3

Prinses Mariannelaan 227 – 2275 BG Voorburg

Wij zijn de verwerking verantwoordelijke van uw persoonsgegevens zodra u deze afgeeft aan Massagepoint NL b.v.

Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Verwerking persoonsgegevens

Gegevens die we van u kunnen verwerken zijn:

 • Naam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afspraakgegevens
 • Bankgegevens
 • Creditcardgegevens
 • Geslacht
 • Diensten Afname
 • Browser
 • IP-adres
 • Locatie

Deze gegevens gebruiken we om:

 • een overeenkomst met u aan te kunnen gaan
 • uw betaling te kunnen verwerken
 • de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken
 • u een optimale behandeling te kunnen bieden
 • onze website en marketingactiviteiten te optimaliseren

Wij bewaren deze gegevens 7 jaar, met uitzondering van de gegevens die we gebruiken voor het optimaliseren van de website en marketingactiviteiten. Die gegevens verwijderen wij niet, tenzij u daartoe een verzoek indient.

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen zodra deze klacht is afgehandeld.

Marketing

Massagepoint NL b.v. heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, email, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing nadat u ons hiervoor toestemming heeft verleend. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics.

Deze dienst maakt tevens gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Verwerking persoonsgegevens

Gegevens die we van u kunnen verwerken zijn:

 • Naam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afspraakgegevens
 • Bankgegevens
 • Creditcardgegevens
 • Geslacht
 • Diensten Afname
 • Browser
 • IP-adres
 • Locatie

Deze gegevens gebruiken we om:

 • een overeenkomst met u aan te kunnen gaan
 • uw betaling te kunnen verwerken
 • de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken
 • u een optimale behandeling te kunnen bieden
 • onze website en marketingactiviteiten te optimaliseren

Wij bewaren deze gegevens 7 jaar, met uitzondering van de gegevens die we gebruiken voor het optimaliseren van de website en marketingactiviteiten. Die gegevens verwijderen wij niet, tenzij u daartoe een verzoek indient.

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen zodra deze klacht is afgehandeld.

Marketing

Massagepoint NL b.v. heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, email, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing nadat u ons hiervoor toestemming heeft verleend. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics.

Deze dienst maakt tevens gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Gegevens via de site

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht en uw e-mail met, indien gewenst, uw naam en gebruikersnaam. Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over onze diensten bewaren wij totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Onze site beschikt over een geldig SLS-certificaat zodat persoonlijke gegevens veilig kunnen worden verzonden.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Inzage

U kunt Massagepoint NL. b.v. te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien.

Wijziging

Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in uw persoonlijke account.

Bezwaar

Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

Gegevensoverdracht

Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking

Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@massagepoint.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Wie ontvangt uw gegevens?

Massagepoint NL b.v. zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@massagepoint.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Massage Point NL B.V. (Handelsnaam: Massagepoint)
KVK: 76451240
BTW nummer: NL860627676B01