Oplaadpunt voor iedereen
Den Haag & Voorburg
070 7854927

Algemene voorwaarden

Op alle massage behandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing 

 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel binnen Massagepoint. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 6 uur voor aanvang telefonisch of per email te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u 50%  van de besproken behandeling doorberekend.
 • Massagepoint geeft geen erotische massages. Het wordt niet op  prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt. Massagepoint behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Betalingen uitsluitend contant of per bankoverschrijving (pin).
 • Massagepoint is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepoint is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Mocht Massagepoint door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.   
 • De Stempelkaart en Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders vermeld.
 • Bij het ondergaan van een massagebehandeling accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.